SÅLDA VERK

"Gemenskap"

Akvarell och tusch på papper 30x30cm

"Varje barn är en konstnär. Problemet är att kunna
fortsätta vara konstnär som vuxen."

- Pablo Picasso